Tradita, cilësia, besimi – janë tri shtyllat kryesore mbi të cilat ndërtojmë një brend

Në ditët e sotme të gjithë jetën duhet përshtatur për të qenë i aftë, i fortë, i shëndetshëm dhe plot energji.
Për këtë arsye Perutnina Ptuj ofron vetëm produktet më të mira nga pulat dhe shpezët e tjera.
Objektivi themelor është përgatitja e ushqimit natyral, të shëndetshëm dhe të shijshëm.

Si individë përgjegjës dhe si kompani, Perutnina Ptuj vendos standardet më të larta të cilësisë, sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit.

Perutnina Ptuj është e angazhuar për krijimin e ekuilibrit mes traditës, natyrës dhe teknologjisë moderne që mundëson një jetë më të mirë për të gjithë njerëzit.

Shija e shkëlqyer dhe përgatitja e thjeshtë dhe e shpejtë e produkteve tona ju bën të mundur përgatitjen e një llojllojshmëri ushqimesh dhe pjatave të pasura me zgjedhje .

Extra sallame Sllovene – Një gëzim i vërtetë për të ngrënë!