Për ne

Kosmonte Foods vepron me aktivietin e saj në fushën e importit dhe distribuimin e produkteve ushqimore të freskëta në Republikën e Shqipërisë që nga viti 2006. Të pranishëm në mëse 90 % të tregut kombëtar, qëllimi i punës sonë është përmbushja në mënyrë efikase e nevojave të tregut vendas duke përcjell trendet kombëtare e ndërkombëtare përmes vazhdimësisë së risive. Për klientin tonë në ofrojmë Tregun e markave kryesore ndërkombëtare, reklama dhe promovime që synojnë mbështetjen e markave të kualitetit të lartë me cmim konkurues

Produktet në fokus

Media